Adresa: Principală, nr. 357, 447040 Beltiug, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-870071 Fax: 0261-870071 Email: primaria.beltiug@yahoo.com

Comuna Beltiug

Elaborare PUZ

18 October 2018
Anunț organizare concurs ocupare post vacant

Detalii în atașament. 

29 June 2018
Anunț privind consultare PUZ

Detalii în atașament

05 June 2018
Atribuții

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ
 
ART. 63 (1) Primarul indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţi...

06 June 2018
Primar

06 June 2018
Atribuții

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001


a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform...

06 June 2018
Viceprimar

06 June 2018
Atribuții ale Consiliului

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală
 
ART. 36 (1) Consil...

06 June 2018
Declarații de avere

06 June 2018
Declarații de interese

06 June 2018
Cadrul geografic
           Comuna Beltiug este situată în sudul județului Satu Mare în zona de contact a Câmpiei Crasnei cu versanţii vestici ai dealurilor Codrului, fiind străbătută de râul Crasna , la o distanță de 35 km de municipiul Satu Mare pe drumul E81, care leagă municipiile Satu Mare si Cluj. Comuna Beltiug se învecinează la: nord cu ora...

06 June 2018
Relieful și vegetația
          Din punct de vedere geologic comuna Beltiug face parte din unitatea tectonică de bo...

06 June 2018
Istoricul localității

 Comuna Beltiug are o existență multiseculară, registrul din Oradea,document bisericesc, atesta Beltiugul din 1216. În acest registru erau trecut...

06 June 2018
Cultură și învățământ

Pe plan cultural comuna Beltiug are o fanfară, renumită atât în țară cât și peste hotare, formată din peste 50 instrumentiști și o formație de peste 2...

06 June 2018