Adresa: Principală, nr. 357, 447040 Beltiug, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-870071 Fax: 0261-870071 Email: primaria.beltiug@yahoo.com

Turism

06 June 2018

          

Comuna Beltiug este o comună cu un dezvoltat sector pomi-viticol. Este punctul de plecare spre monumentele de arhitectură din lemn din secolele XVII-XVIII de la Bolda (5 km), Soconzel (12 km) și Stâna (12 km). La cca 1 km, pe drum local, se afla Băile Beltiug, stațiune sezonieră (200 m altitudine) cu izvoare de ape oligiminerale, clorurate sodice, calcice, magneziene, feruginoase, mineralizare totala 464 mg%; instalații pentru băi calde cu apă mineral/. Indicațiile terapeutice ale acestor ape sunt pentru afecțiuni reumatismale și afecțiuni ginecologice.
          Stațiunea este renumită și cunoscută încă din perioada antebelică pentru apele termale. Băile Beltiug au o tradiție de peste 260 ani, datând din anul 1736, după perioada colonizării șvabilor sătmăreni, care în comuna Beltiug a avut loc între anii 1721 - 1723.
          Zona de amplasare a obiectivului se află la cca.3,8 km de localitatea Beltiug și la o distanță de 35 km de municipiul Satu Mare, fiind situată la o altitudine de cca.250 m , într-un climat de coline și ferit de vânturi, înconjurată de dealuri cu o vegetație bogată de pomi și arbuști seculari, plantații de viță-de- vie și pomi fructiferi, la o distanță de 1 km aflâdu-se Pădurea codrului, zonă oferind o priveliște feerica turiștilor, reprezentând totodată o oază de liniște și relaxare.

          Apele oligominerale ale izvoarelor care conțin CL, HCO3, Na+ Ca2+Mg2+Fe 2+, având mineralizarea de 464 g/l au fost folosite pentru efectele lor curative în tratarea bolilor reumatismale, degenerative, abarticulare și afectiuni ginecologice, tratamentul facându-se extern sub formă de băi calde, așa cum atesă Anuarul Ministerului Sănătății- Editura Medicală București 1975. În acest scop, până în anul 1986 a funcționat o clădire - -baia comună, care s-a demolat în anul 1988 din cauza stării avansate de uzura în care se afla.
          Se poate concluziona deci, că în zonă există deja o tradiție pentru o astfel de petrece a timpului liber și recreere, tradiție amplificată prin posibilitatea de tratament datorată efectului benefic al apei termale.
          Pentru a pune în valoare cadrul natural existent și valorificarea apelor minerale, atât din puțurile existente cât și a apei geotermale ( 1683 m, 12l/s , 64 gr.), având în vedere efectele curative a acesteia, în anul 1993 în urma unui studiu efectuat și a unui proiect , s-a decis demararea unei investiții intitulate " Spații de cazare și tratament la Băile-Beltiug", actualmente în stadiu de conservare, din lipsa de fonduri. Dat fiind faptul că ștrandul este dotat cu: un bazin cu apă termală format din două compartimente, cu un volum de 920 mc., și anexe finalizat în proporție de 90% , un hotel - o clădire cu subsol, parter , 2 etaje și mansardă ,care are o capacitate de 86 locuri de cazare fiind prevăzut la subsol cu piscină, bază de tratament, vestiare, garderobe și grupuri sanitare, la parter cu spațiu pentru recepție, spații comerciale, hol, restaurant, bar ,bucătărie, cabine băi-tratament, vestiare, grupuri sanitare și cabinet medical iar la etaje și mansardă spații de cazare și sală de gimnastică , un teren de sport format din 2 terenuri pentru tenis de câmp, un teren multifuncțional pentru handball, volei și bachet și un teren de camping, parcare și zone verzi, se impune continuarea lucrărilor de investiție pentru finalizarea acestor obiective.
          Scopul final este dezvoltarea zonei într-o stațiune balneo-climaterică, având în vedere că veniturile obținute se vor putea reinvesti pentru dezvoltarea ulterioară a stațiunii, acest lucru contribuind și la ameliorarea stării de sănătate a populației din județ și nu numai, la crearea de noi locuri de muncă și la noi activități generatoare de profit.

          Noul obiectiv ar putea reprezenta o atracție reală și pentru populația județelor învecinate, Sălaj și Maramureș, mai ales ca în aceste judete sunt puține obiective turistice similare. Cei care vor veni la acest obiectiv vor putea vizita și alte obiective turistice din zonă, și anume:

- Cetatea Ardudului și monumentul dedicat lui Petofi Sandor;
- Dealurile Beltiugului reprezentând zona viticolă a localității , cu plantații de 351 ha viță-de-vie și peste 370 crame de vin unde anual se organizează concursuri de vinuri și degustarea acestora;
- Zona viticolă Rătești cu peste 150 ha viță de vie și 70 crame de vin;
- Pivnițele șvăbești din localitatea Șandra;
- Zona codrului unde se practică vânătoarea sportivă și recreativă, în păduri în care se vânează: mistreți, căpriori, fazani, iepuri, vulpi și mai rar cerbul carpatin
          Luând în considerare apropierea de municipiul Satu Mare (35 km), unde există un aeroport internațional, obiectivul poate fi transformat în unul de interes și pentru turiștii străini, în special pentru turiștii germani și nu numai, având în vedere puternica comunitate germana din zonă formată din aprox.17.000 etnici germani, care în urmă cu aproximativ 25 ani au emigrat din zonă în Germania și în alte țări, la acea dată locuințele lor fiind naționalize, neavând altă posibilitate de cazare în momentul revenirii pe meleagurile natale, decât în cadrul stațiunii .
          Finalizarea stațiunii ar reprezenta un impuls și pentru dezvoltarea agro-turismului local și a promovării bucătăriei germane din zonă.
          În prezent este în desfășurare un proiect care continuă investițiile începute la Băile Beltiug și a cărui beneficiar principal este Consiliul Județean Satu Mare în asociere cu Consiliul Județean Bihor, Consiliul Local Tășnad, Consiliul Local Beltiug și Consiliul Local Marghita Proiectul se numește " Parc balnear în regiunea de Nord Vest - locațiile Tășnad, Beltiug, Marghita".
          Se urmăreşte ca prin finalizarea proiectului să se obţină un grad de confort superior, care să satisfacă pretenţiile curente ale turismului balnear dar să asigure în același timp, condiţii propice pentru petrecerea unor sejururi mai lungi de către cei ce doresc să se recreeze într-un cadru natural benefic. (Zonă rurală, produse alimentare naturale proaspete, plimbări cu trăsura sau cu căruța, cicloturism,ș.a.).

          Într-o altă ordine de idei, implementarea proiectului va crea condiţii propice dezvoltării de noi afaceri, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economico-sociale a zonei/regiunii din care fac parte locaţiile propuse prin proiect.
          Asupra administraţiilor publice locale, impactul estimat prin realizarea proiectului va fi de asemenea pozitiv, aceştia beneficiind de venituri suplimentare la bugetele locale în urma implementării proiectului, prin pârghia impozitelor şi taxelor.