Adresa: Principală, nr. 357, 447040 Beltiug, jud. Satu Mare

Tel.: 0261-870071 Fax: 0261-870071 Email: primaria.beltiug@yahoo.com

Cadrul geografic

06 June 2018


           Comuna Beltiug este situată în sudul județului Satu Mare în zona de contact a Câmpiei Crasnei cu versanţii vestici ai dealurilor Codrului, fiind străbătută de râul Crasna , la o distanță de 35 km de municipiul Satu Mare pe drumul E81, care leagă municipiile Satu Mare si Cluj. Comuna Beltiug se învecinează la: nord cu orașul Ardud, est și sud-est cu Comuna Socond, la sud cu Comuna Supur, la vest cu Comuna Craidorolț și cu Comuna Acâș.
          Are în componență 6 sate: Beltiug (reședință), Bolda, Ghirișa, Giungi, Rătești și Șandra. Suprafaţa totală a comunei este de 11703 ha, iar intravilan este de 897 ha, iar în extravilan de 10806 ha.
 
 
Clima
            Teritoriul comunei Beltiug se încadrează în sectorul climatic al Câmpiei de Vest. Aceasta se caracterizează printr-o relativă uniformitate teritorială. Climatul corespunde tipului de climă temperat - continentală moderată, cu un regim termic cald ( veri călduroase și ierni ceva mai blânde decât în restul țării ). Verile sunt moderate 19 -20° C iar iernile lungi și reci ( -1°... -2° C), temperatura medie anuală fiind cu 1,2° până la 1,3° mai mică decât în sud. Numărul zilelor de îngheț de iarnă este de numai 50-60 pe an, dar se mai ivesc înghețuri târzii de primăvară, de obicei la sfârșitul lunii aprilie. Temperaturile maxime absolute nu depășesc 40° C iar cele minime nu scad sub - 30° C. Climatul oferă condiții convenabile pentru culturile agricole.