Potenţial de dezvoltare

Regiunea Nord-Vest, deţine un potenţial de dezvoltare variat şi diferenţiat teritorial. Astfel, de la oraşele mari ale regiunii ( Bistrita, Cluj-Napoca, Oradea, etc), până la cele mai izolate zone, pot fi identificate resurse locale pe baza cărora să se poată realiza dezvoltarea durabilă a acestora.
Dacă în marile centre urbane există o multitudine de resurse şi oportunităţi de dezvoltare, în zonele izolate, pe lângă efectele negative presupuse de acest statut, există şi un aspect pozitiv, reprezentat de conservarea culturii populare şi a tradiţiilor, care poate fi valorificat turistic.

De altfel, regiunea are un potenţial turistic apreciabil: vestigii arheologice, rezervaţii naturale, lacuri glaciare şi de acumulare, numeroase peşteri, staţiuni balneo- climaterice, condiţii favorabile practicării turismului montan, de agrement şi odihnă. Există, de asemenea, mai multe zone etnofolclorice care au permis dezvoltarea agro-turismului în Maramureş, Cluj şi Bihor. Prin apropierea de Europa Centrală, relief de mare originalitate (peşteri, defilee, etc.), climă favorabilă, înălţimi reduse (cca 1800 m), Munţii Apuseni au şansa de a deveni o atracţie pentru turismul de drumeţie, ai cărui practicanţi caută condiţii de cazare simple în medii cât mai naturale.
La nivelul anului 2005 valorificarea acestui potenţial turistic al regiunii se realiza în principal prin intermediul celor 480 de structuri de primire turistică, însumând 11,3 % din capacitate de cazare la nivel naţional. Legat de distribuţia la nivel regional a capacităţii de cazare, aceasta se concentrează în judeţele Bihor, Maramureș şi Cluj, care deţin 78,73% din totalul regiunii.
Aceste judeţe dat fiind potenţialul turistic pe care îl au concentrează şi cea mai mare pondere a cererii înregistrând împreună 80,2% din sosirile totale în regiune, precum şi 80,8% din numărul total de înnoptări din regiune.