Înregistrarea nașterii

 

 

            Termenul pentru declararea și înregistrarea nașterii copilului este de:

a)15 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;

b)3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;

c)24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;

d)30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în

maternitate/unități sanitare.

 

            În termenele prevăzute la lit. a), b) și d) se cuprinde atât ziua nașterii, respectiv a găsirii, cât și ziua în care se face declarația.

 

Înregistrarea nașterii se face în baza următoarelor documente:

a)certificatul medical constatator al nașterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;

b)actul de identitate al mamei și/sau al declarantului, dacă nașterea nu este declarată de

mamă;

c)certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original și în fotocopie, dacă sunt căsătoriți, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

d)declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea sau la notarul public, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimtă mântui mamei; în cazul tată lui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

 

            În situația în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini, sunt necesare documentele prevăzute mai sus, precum și următoarele:

a)pașaportul părintelui cetățean străin/părinților cetățeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original și în fotocopie, și traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare;

b)certificatul de căsătorie al părinților copilului și traducerea legalizată a acestuia, dacă părinții sunt căsătoriți; originalul certificatului și traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6)(hot. 64).