Înregistrarea decesului

 

            Declarația de deces, pentru situația în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.

            Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

            În cazurile prevăzute mai sus, înregistrarea se face în baza certificatului medical

constatator al decesului și a dovezii eliberate de poliție sau de parchet, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 31(hot. 64), din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

            În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația se face în scris, arătând motivele întârzierii.

 

Odată cu declarația de deces, declarantul depune următoarele acte:

a)certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule;

b)certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;

c)actul de identitate al decedatului;

d)livretul militar sau, după caz, adeverința de recrutare a celui decedat;

e)fotocopia actului de identitate al declarantului.